Welke soorten incassokosten zijn er?

Welke soorten incassokosten zijn er?

Incasso kosten soorten

Welke soorten incassokosten zijn er?

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser moet maken om alsnog zijn of haar geld te krijgen. Als er sprake is van het niet betalen van rekeningen kan het een schuldeiser geld kosten om het geld alsnog te ontvangen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om extra administratiekosten binnen het bedrijf zelf. Een aantal herinneringen via post, e-mail of telefoon kost immers tijd en dat kost uiteindelijk weer geld. Het inschakelen van een incassobureau is vaak een volgende stap. Hierbij worden de kosten die de ondernemer aan het incassobureau betaald in rekening gebracht bij de klant. Dit is een buitengerechtelijke procedure aangezien het hierbij niet om een juridische procedure gaat. Het aanvragen van bepaalde informatie over een debiteur kan ook in rekening gebracht worden bij een schuldenaar. Overige procedures, zoals het opstellen van een dossier, kunnen ook allemaal worden teruggeëist bij de debiteur.

Administratiekosten

Als een schuldeiser aanmaningen naar een schuldenaar moet sturen dan kost dit geld. Dat geld wordt dan meestal door de schuldeiser in rekening gebracht van de wanbetaler. Het moeten plegen meerdere telefoontjes en het sturen van meerdere facturen ter herinnering kost allemaal geld. Een schuldeiser kan echter niet volledig zelf bepalen hoeveel geld er geëist wordt van den schuldenaar. Hiervoor zijn specifieke afspraken gemaakt. Als de schuldeiser een derde partij inschakelt om het geld alsnog te ontvangen, bijvoorbeeld een incassobureau of een deurwaarder, dan kan de schuldeiser geen geld meer vragen voor zelf gemaakte administratiekosten.

Buitengerechtelijke kosten

Voordat de schuldeiser een rechterlijke procedure start zal deze proberen het geld van de schuldenaar met buitenrechtelijke methodes proberen te ontvangen. Deze kosten worden buitenrechtelijke kosten of incassokosten genoemd. Deze methodes kunnen werkzaamheden zijn van de schuldeiser zelf maar ook kosten die gemaakt worden door een deurwaarder of incassobureau. Deze kosten kunnen op twee verschillende manieren terug worden geëist. In de eerste plaats kan dat gebeuren op basis van een wettelijke regeling. In de tweede plaats kunnen er aparte afspraken worden gemaakt in de algemene voorwaarden. Hierbij gaat het vaak om een percentage van de totaalsom die overgemaakt moet worden indien een betalingstermijn is overschreden. De percentages mogen niet hoger zijn dan is afgesproken in de wet. Dit percentage is bovendien afhankelijk van de hoogte van het totaalbedrag. Er mogen 15% incassokosten gerekend worden over de eerste 2.500 euro. Over volgende 2.500 mag maximaal een percentage van 10% worden gerekend. Over de 5.000 euro die daarna volgt kunnen maximaal 5% aan incassokosten in rekening worden gebracht bij de schuldenaar. Over de volgende 190.000 mag slechts 1% worden berekend en de 200.000 die daarop volgt slechts 0,5%. Het is voor een ondernemer wettelijk toegestaan om incassokosten in rekening te brengen bij de schuldenaar onder de bepaalde voorwaarden. In de eerste plaats is de schuldenaar te laat met betalen en er al een aanmaning is opgestuurd. Vervolgens moet de schuldenaar de aanmaning twee weken na ontvangst nog steeds niet betaald hebben.

Leges

In sommige situaties wordt er gekozen om informatie over de wanbetaler aan te vragen bij bepaalde instanties. De kosten die gemaakt worden om deze informatie in te winnen worden leges genoemd. Er kan bijvoorbeeld informatie worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel of de gemeentelijke basisadministratie. De kosten voor het verkrijgen van deze informatie kan pas in een later stadium worden teruggeëist. Bij een eerste aanmaning van een deurwaarder of incassobureau is het nog te vroeg om leges in rekening te brengen. Een incassobureau kan geen informatie opvragen bij de gemeente en een deurwaarder mag dit pas doen als hij of zij op het punt staat om een gerechtelijke procedure te starten. De Kamer van Koophandel kan in principe voor 2,50 door iedereen geraadpleegd worden en deze kosten kunnen ook door de schuldeiser zelf in rekening worden gebracht bij de schuldenaar.

Bureau- en dossierkosten

Bureau- en dossierkosten zijn kosten die gemaakt worden door een deurwaarder of incassobureau. In sommige gevallen maken deze een dossier over de buitenrechtelijke procedure en de debiteur in kwestie. Daar gaan bepaalde kosten mee gepaard zoals portikosten, kopieerkosten of andere kosten voor het opstellen van een dossier. Deze kosten maken onderdeel uit van de buitengerechtelijke incassokosten. Het is de bedoeling dat het geld voor het opmaken van het dossier uiteindelijk weer terugbetaald wordt door de schuldenaar.