Juridische hulp van een advocaat bij adoptie

Juridische hulp van een advocaat bij adoptie

Een adopties proces kan lang duren en emotioneel intensief zijn

Er zijn in Nederland duizenden mensen met een kinderwens die om wat voor een reden dan ook helaas niet zelf een kind kunnen verwekken. Er zijn er ook die dit wel kunnen, maar verkiezen om een kind te adopteren om zo een kans op een beter leven te geven aan een kind en om de eigen kinderwens in vervulling te laten gaan. Het is mogelijk om een kind te adopteren uit Nederland of om te kiezen voor adoptie uit het buitenland.

Er gaat vaak behoorlijk wat tijd zitten in een succesvolle adoptie en ook emotioneel gezien kan dit een intensief proces zijn. Juridisch komt er nogal wat kijken met betrekking tot het adoptierecht en het is dan ook aan te raden om gebruik te maken van een advocatenkantoor voor juridische ondersteuning gedurende het proces.

Het adoptierecht heeft twee kanten

Het adoptierecht dat van toepassing is, heeft voor een deel te maken met het land van herkomst van het kind en natuurlijk ook met de Nederlands wet- en regelgeving op het gebied van adoptie. Er zitten in principe twee kanten aan het adoptie recht, namelijk de rechten van de adopterende ouders en het recht van het geadopteerde kind. De status van het geadopteerde kind heeft dezelfde als dat van een biologisch kind, wat tot voor kort in Nederland niet het geval was.

Er zijn tal van zaken waar je als adoptieouder aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een adoptie ouderschap. Zo wordt er onder andere gekeken naar een veilige leefomgeving voor het kind, maar ook naar de gezondheid van de adopterende ouders. De leeftijd is ook van belang, want in Nederland mogen de adopterende ouders niet meer dan 40 jaar ouder zijn dan het kind.

Juridische hulp bij adoptie is gewenst en soms verplicht

Om het proces zo vlekkeloos als mogelijk te laten verlopen zijn er in Nederland tal van adoptierecht advocaten beschikbaar die hun diensten aanbieden in de begeleiding van het adoptieproces. In sommige gevallen is het hebben van een adoptierecht advocaat zelfs verplicht. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer een adopterende stiefouder ook de gewenste juridische ouder van het kind wordt.

Aanbevolen: Advocaat Alkmaar | Advocatenkantoor Alkmaar Appelman

Er zijn bovendien tal van complicaties die gedurende het proces kunnen optreden, waarbij het erg prettig is om een beroep te kunnen doen op de hulp van een professional. Ook met betrekking tot het administratieve gedeelte is de hulp van een advocaat op dit gebied zeer gewenst en draagt dit bij aan een snellere voltooiing van de procedure.