V&K Advies & Advocatuur

Voor veel mensen zijn juridische kwesties vaak moeilijk te begrijpen. Toch is het erg belangrijk dat juridische processen goed worden uitgevoerd en beide partijen een eerlijke kans krijgen. V&K biedt op verschillende juridische vlakken advies aan door middel van handige artikelen.

INCASSO

Advies op het gebied van incasso en advocatuur. Indien je te maken hebt met klanten die niet betalen dan schakelt u een incassobureau in.

NOTARIAAT

Bij de oprichting van een bedrijf, het opstellen van een testament of het opstellen van een hypotheekakte heeft u een notaris nodig.

MEDIATION

Met mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator.

JURIDISCH ADVIES NODIG?

Onafhankelijk advies van specialisten uit diverse vakgebieden. Verbreed uw kennis!

Handig overzicht met nuttige achtergrondartikelen.

Gratis juridisch advies

Iedereen is wel op een bepaalde manier bekend met de basis rechten en plichten van een burger in Nederland. Toch komt er vaak veel op u af als u zelf in een juridische zaak verwikkeld bent. Voor veel mensen is het dan lastig om te bepalen wat hun rechten en plichten precies zijn. Bovendien heeft u het wellicht erg druk en andere dingen aan uw hoofd.

De meeste juridische conflicten voelen erg persoonlijk aan en de emoties kunnen daarom hoog oplopen. Het is daarom altijd een goed idee om er een derde partij bij te betrekken. Door gericht te luisteren naar persoonlijke verhalen en vervolgens advies te geven probeert V&K uw op weg te helpen en bij te staan tijdens een juridisch proces. De kern van het conflict wordt naar boven gehaald en van daaruit kan er gewerkt worden aan een passende oplossing.

JURIDISCHE KWESTIES

V&K is gespecialiseerd in uiteenlopende juridische kwesties. U kunt bij ons terecht voor advies bij onder andere letselschade, het opstellen van een testament of een echtscheiding.

HULP BIJ JURIDISCH PROCES

Met de kennis en ervaring bij V&K kunt u op weg geholpen worden tijdens uw juridische proces. Bij mediation wordt geprobeerd om door bemiddeling ervoor te zorgen dat er een minnelijke oplossing wordt gevonden voor conflicten.

OPLOSSING STAAT CENTRAAL

In de meeste juridische kwesties staan twee partijen tegenover elkaar. Vaak wordt er teveel aandacht besteedt aan het conflict zelf en niet aan het zoeken naar een oplossing.

GOEDE BEMIDDELING

Door goede bemiddeling kan er voor een oplossing gezorgd worden die voor beide partijen acceptabel is. Dit is ten alle tijden het uitgangspunt.

EXPERTISES UITGELICHT

Incasso

Moeilijkheden met het uitbetaald krijgen van openstaande rekeningen is één van de meest voorkomende problemen voor bedrijven. Een probleem met een incasso is frustrerend omdat u als ondernemer graag eerlijk betaald wilt worden voor de bewezen diensten. Als ondernemer kunt u zelf vaak niet heel veel doen als een klant weigert te betalen. De meesten kiezen ervoor om de een aantal herinneringen van de openstaande rekening naar de klant op te sturen of het opbellen van de klant. Als er dan nog geweigerd wordt om de openstaande rekening te betalen wordt het tijd om een incassobureau in te schakelen. V&K is een bedrijf waar u terecht kunt voor advies en ondersteuning van professionals.

INCASSOTRAJECT

Meestal betreft een incassotraject twee fases. Nadat u contact met V&K heeft opgenomen wordt contact opgenomen met de klant die weigert te betalen. Dit is het buitenrechtelijke gedeelte van een incassotraject. In de meerderheid van de gevallen besluit een klant dan wel te betalen. Er zijn echter gevallen waarbij een klant niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het geld niet beschikbaar heeft. V&K probeert dan een regeling te treffen. Bijvoorbeeld door het opstellen van regeling waarbij in termijnen wordt betaald.

BUITENGERECHTELIJK PROCES

Mocht de buitenrechtelijke proces van het incassotraject niet het gewenste effect hebben, dan wordt er overgegaan op het rechterlijke gedeelte van het incassotraject. Meestal wordt er dan gekozen voor een dagvaarding. Hierbij stuurt V&K een deurwaarder naar de debiteur. In deze dagvaarding staat het bedrag dat overgemaakt dient te worden en de datum van een rechtszaak. Veel debiteuren kiezen er dan wel voor om te betalen omdat ze een rechtszaak willen voorkomen. In een enkel geval komt het werkelijk tot een rechtszaak. Hierbij proberen beide partijen met bewijs te komen om hun gelijk te halen. Gelukkig komt het in de meeste gevallen niet zo ver. Door snel op te treden bij wanbetalers kunt u andere schuldeisers voor zijn. Hierdoor hebt u meer kans dat u uw geld krijgt wanneer een debiteur niet meer over genoeg geld beschikt om alle schuldeisers te betalen. Het snel inschakelen van een ervaren adviesbureau zoals V&K is daarbij cruciaal.

Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI)
EXPERTISES UITGELICHT

Notariaat

Met notariaat wordt het ambt van notaris of een notarispraktijk bedoeld. Er zijn verschillende redenen om een notaris in te schakelen. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een testament. Als men geen gebruik wil maken van de standaard erfprocedure naar zijn of haar eigen overlijden dient een persoon een testament op te stellen. Hierin kunnen bepaalde individuen of partijen aangegeven worden die aanspraak maken op een deel van de erfenis. Ook is het mogelijk om een legaten op te nemen in het testament.

PROCEDURE

In de standaardprocedure maakt een erfgenaam aanspraak op een percentage van de totale erfenis. Daarmee erft hij of zij ook een evenredig percentage van de schulden. Met een legaat kan er een bepaald bedrag of een specifiek voorwerp aan iemand nagelaten worden. De overige erfgenamen krijgen een gedeelte van het de erfenis nadat schulden, boedelkosten en legaten van de erfenis afgetrokken zijn.

Bij het opstellen van een testament is de inmenging van een notaris altijd noodzakelijk. Ook als er op een later moment veranderingen worden aangebracht aan het testament moet dit onder toezicht van een notaris gebeuren.

Voor het maken van afspraken tijdens een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract is het ook nodig om een notaris in te schakelen. Met name als er afgeweken wordt van de standaardprocedure. Bijvoorbeeld bij het trouwen met huwelijkse voorwaarden. Dat zijn voorwaarden die opgesteld worden en die afwijken van de standaard overeenkomst bij een huwelijk.

Het kan hierbij gaan om de verdeling van inkomen en bezittingen. Als er bij een geregistreerd partnerschap geen sprake is van kinderen waar beide partners ouderlijk gezag over hebben dan is het wettelijk verplicht een notaris in te schakelen als de relatie stuk loopt. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de notaris bij het oprichten van een BV. Bij een eenmanszaak is inmenging van een notaris niet nodig en de kostenbesparing die hierdoor ontstaat is voor veel mensen een belangrijke reden om te kiezen voor een eenmanszaak en niet voor een BV. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Letselschade

Letselschade is materiële of immateriële schade die een persoon oploopt na een ongeval. Er zijn verscheiden oorzaken voor letselschade. Meestal gaat het om een ongeval in het verkeer, tijdens het sporten of op het werk. Schade die veroorzaakt wordt door verkeerd medisch handelen valt ook onder letselschade, evenals letsel dat is opgelopen na een mishandeling. Letselschade kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Hierbij kan het gaan om lichamelijke schade of geestelijke schade. Daarnaast kan er een onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijk en blijvend letsel. Lichamelijke schade kan tijdelijke functiebeperking zijn, zoals het moeten lopen met krukken. Bij blijvende letselschade kan er sprake zijn van een litteken, maar ook het verlies van een ledemaat of een dwarslaesie.

GEESTELIJKE SCHADE Geestelijke schade kan ontstaan door een traumatische gebeurtenis, zoals een ernstig ongeval of bij een zedenmisdrijf. Ook kunnen er als gevolg van lichamelijk schade psychische klachten ontstaan, bijvoorbeeld bij letsel aan het hoofd. Bij letselschade kan er een schadeclaim worden ingediend. Het doel van zo’n schadeclaim is het verkrijgen van smartengeld. Het is daarbij wel noodzakelijk dat het slachtoffer zelf niet verantwoordelijk is voor het ongeval, of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het ongeval. Bij een misdrijf en andere opzet die geleid heeft tot letsel kan er altijd smartengeld geëist worden.

BEDRIJFSONGEVAL Een bedrijfsongeval is een veelvoorkomende oorzaak voor een schadeclaim. In Nederland zijn de regels zo opgesteld dat de schuld vaak automatisch bij de werkgever terecht komt. Zelfs als deze aan kan tonen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren is er vaak sprake van schuld door de werkgever. Een uitzondering hierop is wanneer een werkgever met opzet letsel heeft opgelopen. Verkeersongelukken zijn een andere veelvoorkomende oorzaak voor letselschade en het daaropvolgende indienen van een schadeclaim. Bij alle ongevallen is het belangrijk dat alles nauwkeurig genoteerd wordt. Hierbij gaat het om de details van het ongeval zelf, maar ook om het letsel die is opgelopen, de belemmeringen die dit heeft opgeleverd en de behandelingen die hiervoor nodig waren.

Bezoek ons blog boordevol juridische achtergrondartikelen

Mediation

Bij mediation wordt er geprobeerd om bij een conflict tot een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden zijn. Bij conflicten is het niet ongebruikelijk dat er sprake is van een vijandige houding van één of beide betrokkenen. Hierdoor wordt het moeilijk om tot een oplossing te komen. Betrokkenen onderhandelen niet meer en limiteren hun conversaties met beschuldigingen en beledigingen. Door dit soort communicatie komt een oplossing alleen maar verder weg te liggen. Bovendien zorgt een vijandelijke houding vaak voor meer conflicten en wordt de situatie alleen maar ernstiger. Door een mediator in te schaken kan een neutrale derde partij proberen uitkomst te bieden.

Een mediator is een professional die speciaal is opgeleid om te bemiddelen tijdens conflicten. Betrokkenen worden gestimuleerd om met onderbouwde argumenten te komen en zich in te leven in de standpunten van de andere partij. Hierdoor kan een conflict op een wijze opgelost worden waar iedereen tevreden mee kan zijn. Mediation heeft niet alleen een positief effect op het oplossen van het conflict zelf, maar ook op de relatie tussen beide partijen. Hierdoor kunnen ook andere conflicten makkelijker opgelost worden. Een ander voordeel van mediation is dat het een stuk goedkoper is dan een rechtszaak. Het inschakelen van een mediator kost tussen de 100 en 200 euro per uur. Veel conflicten worden geheel of gedeeltelijk opgelost in een tijdsbestek van 10 uur.

Mediator-wijzer.nlMediators Federatie Nederland

De kosten voor een mediator worden vaak gedeeld tussen de betrokken partijen. Hierdoor wordt de neutrale positie van een mediator zo goed mogelijk gewaarborgd. Bij een rechtszaak komen partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan. Beide proberen hun gelijk te halen en het is niet ongebruikelijk dat er sprake is van een vijandige sfeer. Uiteindelijk is er bij een rechtszaak vaak sprake van een winnaar en een verliezer na de uitspraak van de rechter. Bij mediation is het de bedoeling dat beide partijen tevreden zijn met de gekozen oplossing.

Een aanbestedingsplan

Een aanbestedingsplan: De sleutel tot succesvol zakendoen

In de wereld van zakelijke transacties en contracten speelt het aanbestedingsplan een cruciale rol. Maar wat houdt het precies in en waarom is het zo belangrijk? In deze blog duiken[…]

Read more
Juridische stappen na ontslag

Juridische stappen na ontslag, begrijp je rechten en opties

Ontslag kan een ingrijpende gebeurtenis zijn die veel vragen oproept over je rechten en toekomstige stappen. We bespreken enkele belangrijke juridische overwegingen die je moet begrijpen na ontslag. Het is[…]

Read more
Notariële akten

Notariële akten: wat zijn het en waarom is het belangrijk?

Notariële akten spelen een integrale rol in verschillende juridische en zakelijke transacties. Notarissen maken deze juridisch bindende documenten met extra zekerheid dan gewone contracten. We gaan dieper in op deze[…]

Read more

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande formulier.

[contact-form-7 id="6" title="Contactformulier 1"]