Wat kost een mediator?

Wat kost een mediator?

mediator

Wat kost een mediator

Bij mediation wordt geprobeerd om tot een oplossing voor een conflict te komen waar beide partijen tevreden mee zijn. Bij conflicten lopen de emoties vaak hoog op waardoor er niet meer gericht naar een oplossing wordt gezocht. Betrokkenen limiteren zich tijdens gesprekken slechts tot beschuldigingen en vaak ook beledigingen. Deze hebben vaak een averechts effect en een oplossing voor het probleem komt daardoor alleen maar verder uit het zicht te liggen. Het inschakelen van een derde, neutrale partij kan daarbij uitkomst bieden. Een mediator is een professionele onderhandelaar die speciaal opgeleid is om partijen die een conflict hebben nader tot elkaar te brengen. Betrokkenen worden gemotiveerd om naar elkaar te luisteren en met onderbouwde argumenten te komen. Door deze aanpak is het vaak mogelijk om tot een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden zijn. De kosten van een mediator zijn afhankelijk van het tarief van de mediator en de duur van het proces. De kosten van een mediator liggen meestal tussen de 100 en 200 euro per uur. De tijd die een mediator nodig heeft om tot een oplossing te komen is afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de bereidwilligheid van de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. Gemiddeld is een mediator ongeveer 10 uur kwijt met gesprekken voeren met betrokkenen en het oplossen van het probleem. De kosten worden meestal gedeeld tussen de beide partijen.

Mediation i.p.v. een rechtszaak

Mediation is het proberen op te lossen van een conflict door gezamenlijk aan een oplossing te werken. Dit gebeurt vaak onder begeleiding van een mediator. Er zijn een aantal redenen waarom het inschakelen van een mediator een beter idee is dan het beginnen van een rechtszaak. In de eerste plaat is mediation qua opzet een stuk minder ingrijpend dan een rechtszaak. Bij mediation wordt er getracht een oplossing voor het probleem te vinden waarmee beide partijen vrede hebben. In een rechtszaak proberen mensen vaak hun gelijk te halen aan de hand van het wetboek en door het inzetten van advocaten. Hierdoor komen partijen vaak nog meer tegenover elkaar te gaan. Niet alleen belemmerd dit het proces om tot een oplossing te komen, het heeft ook een nadelig effect op de relatie tussen beide partijen. Dit kan een negatieve rol spelen in het oplossen van eventuele andere conflicten. In de tweede plaats wordt er bij mediation gestreefd naar een oplossing die in het voordeel is van beide partijen. Bij een uitspraak van een rechter is er vaak sprake van een verliezende en een winnende partij. Een derde reden om voor mediation te kiezen in plaats van een rechtszaak is het besparen van geld. Mediation is een stuk goedkoper en in meer dan de helft van de gevallen wordt er een gedeeltelijke of volledige oplossing gevonden.

Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde mediation?

U kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze zijn afhankelijk van uw inkomen, burgerlijke staat en eigen vermogen. Mensen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen komen vaak in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor mediation.