Wat is het verschil tussen geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract?

Wat is het verschil tussen geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract?

geregistreerd partnerschap

Wat is het verschil tussen geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract?

Trouwen is de meest bekende en oudste methode om een relatie officieel te maken. Het officieel maken van een relatie brengt vaak financiële voordelen met zich mee. Tegenwoordig zijn er meerdere manieren om een relatie officieel te maken zonder dat u in het huwelijksbootje hoeft te stappen. Deze manieren zijn het opstellen van een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap lijkt het meest op trouwen terwijl een samenlevingscontract vooral gaat over het maken van praktische afspraken. De belangrijkste verschillen tussen deze beide overeenkomsten en worden hier uitgelegd.

Rechten en plichten

Een geregistreerd partnerschap lijkt het meest op trouwen. Daardoor bent u na het opstellen van een geregistreerd partnerschap verplicht om voor elkaar te zorgen. Daarnaast worden jullie automatisch elkaars erfgenaam. Bezittingen en schulden die jullie hebben worden van jullie allebei tenzij u bij de notaris andere afspraken maakt ten aanzien van het partnerschapsvoorwaarden. Een geregistreerd partnerschap wordt over het algemeen ook afgesloten bij de gemeente. Als er geen gezamenlijke kinderen zijn dan kan de overeenkomst beëindigd worden bij een notaris of advocaat. Bij trouwen is het altijd noodzakelijk om een rechter in te schakelen om een huwelijk te beëindigen. Een samenlevingscontract wordt afgesloten bij de notaris. Hier wordt bepaald hoe het inkomen verdeeld wordt. Daarnaast kunnen afspraken worden gemaakt over bezittingen. Hierbij kunt u denken aan het opmaken van wie wat inbrengt en hoe bezittingen verdeeld gaan worden bij een eventueel uit elkaar gaan van partners. Bij een samenlevingscontract is er geen automatisch regeling voor de erfenis zoals dat bij een geregistreerd partnerschap wel het geval is. Bij een samenlevingscontract zult u zelf een testament moeten opmaken. Bij een samenlevingscontract is er wel een belastingvoordeel als u ervoor kiest elkaars erfgenaam te zijn. Er kunnen bij een samenlevingscontract wel eenvoudig afspraken worden gemaakt over de kinderen.

Ouderlijk gezag

Er is een groot verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract als het aankomt op ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde voorwaarden als bij een huwelijk; beide partners hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over jullie kinderen. Bij een samenlevingscontract heeft alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De vader moet het kind erkennen om ook ouderlijk gezag te krijgen. Ouders van een kind zijn ongeacht gemaakt afspraken verantwoordelijk voor het onderhouden van een kind. Ook bij het eventueel uit elkaar gaan van de ouders moeten er afspraken gemaakt worden zodat er goed voor het kind gezorgd kan worden. Hierbij maakt het niet uit of u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of een samenlevingscontract hebt opgesteld.

Einde relatie

In het geval van een geregistreerd partnerschap en kinderen waarover beide ouders ouderlijk gezag hebben moet er een rechter aan te pas komen om u te scheiden. Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap hebben maar er zijn geen kinderen of slechts één van de partners heeft ouderlijk gezag, dan is het niet nodig om naar de rechter te gaan voor een scheiding. Dit kan dan geregeld worden bij de notaris of door een advocaat. Bij een samenlevingscontract is uit elkaar gaan nog makkelijker. In principe is een samenlevingscontract automatisch ontbonden als jullie niet meer samen wonen. In het samenlevingscontract staan al afspraken wat er moet gebeuren bij het uit elkaar gaan van beide partners. Het is alleen noodzakelijk dat één van beide een aangetekende brief naar de notaris stuurt.

Wat je (thuis)situatie ook is, het is altijd goed om rechtsbijstandverzekering met dekking mediation te hebben. Samen met een mediator kan je kijken wat de mogelijkheden zijn.

Financiële verschillen

In het geval van een samenlevingscontract worden afspraken gemaakt over de inkomsten en wie welke kosten betaald. Daarbovenop maakt u afspraken voor de verdeling van goederen als jullie uit elkaar gaan, er is daarbij geen verplichting tot alimentatie. Partners zijn bij een samenlevingscontract niet automatisch elkaars erfgenaam. Dit kan wel worden vastgelegd bij de notaris en daar komt een vrijstelling van een gedeelte de erfbelasting bij kijken. Er is ook alleen recht op nabestaandenpensioen als dit is vastgelegd bij de notaris. Bij een geregistreerd partnerschap zijn beide partners automatisch elkaars erfgenaam en heeft een partner automatisch recht op nabestaandenpensioen. Bij het uit elkaar gaan wordt het opgebouwde ouderdomspensioen ook automatisch verdeeld. De belastingdienst ziet jullie als 1 persoon waardoor jullie maar één keer erfbelasting hoeven te betalen als jullie beiden iets erven.