Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Huwelijks-voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Bij een huwelijk komen meer dingen kijken dan alleen het regelen van de bruiloft. Er moet bijvoorbeeld besloten worden of er in gemeenschap van goederen wordt getrouwd of dat er bepaald huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Bij het trouwen met gemeenschap van goederen wordt alles wat voorheen alleen in het bezit was van u of uw partner gemeenschappelijk bezit. Vanaf 1 januari 2018 treedt er echter een wetswijziging in werking waardoor alles wat voorheen alleen van u en uw partner was persoonlijk bezit blijft. Hieronder worden de belangrijkste regels en verschillend tussen trouwen met huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen uitgelegd.

Waarom trouwen met huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden kunnen worden opgesteld als u en uw partner aanpassingen willen doen aan de standaard voorwaarden van een huwelijk. Huwelijkse voorwaarden worden normaal gesproken voor het intreden van het huwelijk opgesteld bij een notaris. Zonder inmenging van een notaris zijn uw huwelijkse voorwaarden niet geldig. Deze voorwaarden gaan pas in als het huwelijk beklonken is en niet eerder. Het is ook mogelijk om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen of aan te passen. Dit is wel een iets ingewikkelder proces waarbij u langs de rechtbank moet. De rechtbank moet akkoord gaan met de aanpassingen in de huwelijkse voorwaarden voordat deze in werking treden. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan ook gevolgen hebben voor derden. Bijvoorbeeld voor schuldeisers of mogelijke erfgenamen. In principe zijn er drie verschillende soorten redenen om huwelijkse voorwaarden op te stellen. U kunt ervoor kiezen om alle goederen en al het vermogen apart te houden. Het is daarbij ook mogelijk om verrekening van inkomsten worden afgesloten. Dat houdt in dat het inkomen dat aan het einde van een kalender jaar over is ook niet wordt verdeeld tussen beide partners. U kunt er er ook voor kiezen om huwelijkse voorwaarden op te stellen als u graag wilt dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom blijven. Bij dit type regeling kiezen veel partners ervoor om bijvoorbeeld het huis wel als gemeenschappelijk goed te delen maar andere niet, bijvoorbeeld erfstukken die al generaties lang in de familie zijn. Het is bij zo’n soort regeling belangrijk om duidelijk te verklaren wat wel en wat geen gemeenschappelijk goed is. In de praktijk is blijkt het soms moeilijk bij te houden wat precies privé is en wat onder gemeenschappelijke goederen valt. Bij een periodieke verrekening wordt het overgebleven inkomen van beide partners gelijkelijk verdeeld. Dat wil zeggen dat ieder de helft van het totale gezamenlijke inkomen krijgt. Bij een finaal berekening worden op een bepaald moment alle bezittingen verdeeld, tenzij er bepaalde goederen bewust worden buitengesloten van deze regeling. Vaak is dit moment een echtscheiding of de dood van één van beide partners.

Schulden

Als ervoor gekozen wordt om in gemeenschap van goederen te trouwen dan worden ook de schulden van beide partners een gemeenschappelijk schuld. Dat kan dus ook inhouden dat schuldeisers bij uw partner uw schulden kan komen eisen en vice versa. Dit kunnen schulden betreffen van voor het huwelijk maar ook schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen kunt u deze voorwaarden aanpassen.

Bezittingen

Wanneer er getrouwd is met gemeenschap van goederen wordt al het bestaande bezit gemeenschappelijk bezit. Door te trouwen met bepaalde huwelijkse voorwaarden kunnen bepaalde bezittingen gescheiden worden gehouden. Ook kan door middel van een uitsluitingsclausule een partner worden uitgesloten, zelfs als er in gemeenschap van goederen is getrouwd. De uitsluitingsclausule is hierbij opgesteld door de persoon van wie de erfenis afkomstig is. Vaak gaat het hier om kostbare familie erfstukken.

Vanaf 2018 zijn huwelijkse voorwaarden standaard

Mensen die voor 1 januari 2018 getrouwd zijn trouwen automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij ze ervoor kiezen om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Voor mensen die daarna trouwen gelden andere regels. Zij trouwen automatisch in een beperkte vorm van gemeenschappelijke goederen. Alles wat voor het huwelijk alleen van privébezit was blijft ook privébezit, dat geld ook voor schulden. Goederen die voor het huwelijk al van jullie samen waren blijven van jullie samen. Als er voorheen iets voor een groter gedeelte van één van beide partners was, maar de andere partner heeft wel een aandeel in het bezit, dan wordt de verdeling 50/50. Dit gebeurt soms bij grote bezittingen zoals een huis. Uiteraard kunnen u en uw partner dit aanpassen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Schulden die worden aangegaan en bezittingen die worden gekocht tijdens het huwelijk zijn wel standaard van jullie beiden. De wetswijziging heeft dus vooral een effect op bezittingen die voorheen privébezit waren.