Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

In Nederland vinden er dagelijks ongevallen plaats op de werkvloer. Bij veel mensen is er onduidelijkheid over wat allemaal onder bedrijfsongevallen valt. Bovendien is het niet altijd even duidelijk hoe de aansprakelijkheid en verzekering geregeld is bij een bedrijfsongeval.

Wanneer is een ongeval tijdens werktijd?

Wanneer er sprake is van een ongeval door of tijdens het werk wordt er meestal gesproken van een bedrijfsongeval. Dit hoeft dus niet per se op de werkvloer of binnen een bedrijf te zijn. Als uw onderweg bent voor een bedrijf dan telt dit ook als een bedrijfsongeval. Een uitzondering is een ongeval tijdens woon-werkverkeer. Dit wordt vaak niet gezien als een bedrijfsongeval omdat het niet tijdens werktijd plaats vindt.

Wat is de oorzaak van het bedrijfsongeval?

Werkgevers in Nederland zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Desondanks vinden er dagelijks nog ongevallen plaats op de werkvloer of tijdens het werk die ernstige letselschade tot gevolg hebben. Veel van dit soort ongevallen komt voor bij beroepsgroepen die te maken hebben met zware ongevallen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ongelukken in de bouw, waarbij een val de meest voorkomende oorzaak is, of een ongeluk binnen de agrarische sector, hierbij is letsel door een zware machine de meest voorkomende oorzaak van een bedrijfsongeval. In de horeca is het ook niet ongebruikelijk dat iemand letsel oploopt tijdens een werk, in dat geval gaat het meestal om een snij-ongeval. Mensen die in een kantoor werken hebben te maken met letsel maar niet zozeer moet ongelukken. Jarenlang elke dag langdurig achter een bureau zitten kan ook leiden tot blijvende schade. Rugklachten is een veel gehoord probleem en ook RSI komt relatief veel voor.

Is de Inspectie SZW ingeschakeld?

Werkgevers zijn bij ernstige ongevallen verplicht om de SZW in te schakelen. Er zijn in principe drie hoofdredenen om een ongeval als ernstig te bestempelen. In de eerste plaats kan dat zijn als iemand door een ongeval naar het ziekenhuis moet en daar voor behandeling moet blijven. In de tweede plaats is er sprake van een bedrijfsongeval als iemand blijvend invalide is geraakt. Uiteraard moet de SZW ook ingeschakeld worden als er door een bedrijfsongeval iemand is komen te overlijden.

Werkgever bijna altijd aansprakelijk én verzekerd

Indien er letselschade is opgelopen door een bedrijfsongeval is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Als er sprake is van een ongeval op of tijdens het werk dan is de werkgever theoretisch gezien altijd schuldig. Als een werknemer een bedrijfsongeval heeft dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij of zij niet aansprakelijk is voor het opgelopen letsel. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat uw werkplek veilig is en er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Daarnaast moeten er voldoende veiligheidsmiddelen te vinden zijn op de werkplek en moeten er voldoende veiligheidsinstructies worden meegegeven aan het personeel. Bovendien is het bedrijf verplicht om rekening te houden met het feit dat veiligheidsinstructies niet altijd volledig worden opgevolgd en moeten er daarom voldoende controles op het naleven van de veiligheidsinstructies zijn en moeten er extra maatregelen worden getroffen voor het geval bepaalde veiligheidsinstructies overschreden worden. Een werkgever is ook verantwoordelijk voor het afsluiten van voldoende verzekeringen voor zijn of haar werknemers. In de laatste plaats kan een werkgever proberen aan te tonen dat een werknemer letsel heeft opgelopen door zijn of haar eigen roekeloze gedrag of dat er sprake is geweest van opzet.

Schakel een letselschadespecialist in

Er zijn werknemers die zich zorgen maken over het verslechteren van de werkrelatie met hun werkgever na een bedrijfsongeval, zeker als deze werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken omdat elke werkgever een bedrijfsongevallenverzekering heeft. Ook het inschakelen van een letselschadespecialist kan u helpen met het verhalen van de schade bij uw werkgever en ervoor te zorgen dat de arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever niet verstoord wordt. Zolang er sprake is van een correcte communicatie op de juiste toon zullen er in de meeste gevallen geen problemen ontstaan tussen u en uw werkgever. Veel werknemers zijn terughoudend met het aansprakelijk stellen van hun werkgever na een arbeidsongeval. Met de juiste letselschadespecialist is er in principe geen reden om u zorgen te maken. Bovendien stellen de meeste werkgevers zich meelevend op wanneer één van hun werknemers letsel oploopt tijdens werktijden.