Wat te doen bij een verkeersongeval met letsel?

Wat te doen bij een verkeersongeval met letsel?

verkeersongeluk-met-letsel


Wat te doen bij een verkeersongeval met letsel?

Letsel is de immateriële schade die geleden is door een slachtoffer. Hierbij kan het gaan om lichamelijk of geestelijke schade. Bij een ongeluk in het verkeer waarbij een slachtoffer is met letsel kan ervoor gekozen worden om een schadeclaim in te dienen bij de tegenpartij. Het is daarbij belangrijk dat alles secuur wordt genoteerd voor een zo eerlijk mogelijk proces. Hieronder wordt het proces kort uitgelegd en verteld welke informatie belangrijk is bij het indienen van een schadeclaim na een verkeersongeval.

Veiligheid eerst

Veiligheid is het waarschijnlijk het allerbelangrijkste in het verkeer. Het is dus belangrijk om na te gaan of alle veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Dat geldt voor de partijen die betrokken zijn bij het ongeval maar ook voor de verkeerssituaties zelf. In de tweede plaats is het veilig optreden na een ongeval vaak cruciaal. Het opzetten van gevarendriehoeken om andere verkeersgebruikers te waarschuwen kan voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Ook moet u nooit proberen om een ernstig gewond persoon te verplaatsen tenzij dit strikt noodzakelijk is. Het verplaatsen van een slachtoffer kan de ernst van het letsel vergroten, bijvoorbeeld bij letsel aan de nek.

Alles bijhouden

Voor het indienen van een correcte schadeclaim is het belangrijk dat alles nauwkeurig bijgehouden wordt. Het is een goed idee om het hele proces tijdens en na het ongeval ergens op te schrijven zodat het later allemaal makkelijker is om alles nog een keer te doorlopen. Hoe en wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden en wie erbij betrokken was is belangrijke informatie voor het nauwkeurig opstellen van een schadeclaim. De verwondingen die opgelopen zijn, of er getuigen waren, of een ziekenhuisbezoek nodig was en wat de klachten precies zijn dienen allemaal opgeschreven te worden.

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Voor het indienen van een schadeclaim is het uiteraard noodzakelijk dat de beoogde veroorzaker van het ongeval aansprakelijk gesteld wordt. Normaal gesproken wordt er een aangetekende brief naar de tegenpartij gestuurd. Hierin wordt verteld waarom hij of zijn aansprakelijk is voor het ongeval en het opgelopen letsel. In deze brief wordt zeer duidelijk verteld hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en waarom dit de schuld van de tegenpartij was. Daarbij zet u er in waarom u van mening bent dat u zelf geen schuld heeft gehad aan het ongeval.

Schade in kaart brengen

Het is belangrijk dat de schade duidelijk in kaart wordt gebracht. Daardoor kan de hoogte van het smartengeld worden ingeschat. Door bewijs te verzamelen zoals rekeningen en andere bonnen met kosten die betaald zijn als gevolge van het ongeval kunt u al vrij snel een redelijk overzicht krijgen van de hoogte van de schade. Als er een goede inschatting gemaakt is kan dit overzicht naar de tegenpartij gestuurd worden. Afhankelijk van de tegenpartij kan dit geld dan op uw bankrekening worden overgemaakt. Er zijn gevallen waarbij de tegenpartij schuld erkent en er alles aan doen om het slachtoffer bij te staan. Dit soort schadeclaims na een ongeval in het verkeer lopen vaak soepel en zonder al te veel conflicten. In andere gevallen bekend de tegenpartij geen schuld, bijvoorbeeld als er sprake is van een erg ingewikkeld ongeluk waarbij wellicht meerdere partijen schuld hebben. In zulke gevallen kan het erg lastig zijn om smartengeld te ontvangen. Het kan jaren duren voordat de partijen het eens worden en er een definitieve som wordt vastgesteld.

Schadeclaim indienen

Als u een schadeclaim wilt indienen na een verkeersongeval heeft u veel informatie nodig. Zoals gezegd is het verstandig om zo snel mogelijk te beginnen met het noteren van de omstandigheden van het ongeluk, een eventueel ziekenhuisbezoek en de kosten die gemaakt worden ten gevolge van het ongeval. Er zijn een aantal vragen die definitief beantwoord moeten worden bij het indienen van een schadeclaim. Zo moet u bijvoorbeeld weten hoe lang u klachten heeft gehad of noteren dat u nog steeds klachten heeft. Het is belangrijk dat u alle bezoeken aan medisch personeel opschrijft en of u werk heeft gemist door het geleden letsel. Het kan ook voorkomen dat u hulp nodig heeft in het huishouden. Noteer in dergelijke gevallen hoeveel tijd iemand nodig heeft om u te helpen. De reiskosten die gemaakt zijn voor de behandeling van het letsel worden vaak ook opgenomen in de schadeclaim. Als u deze informatie allemaal nauwkeurig noteert wordt het een stuk makkelijker om een correcte schadeclaim op te stellen.